Ubehaget i norsklektorlivet

Velkommen til min personlige norsklektorblogg og små glimt av ubehag. Med “ubehag” kan man forstå så mangt. For eksempel sykdom · svakhet · defekt · skrøpelighet · helvete · misdannelse · lidelse · pine · byrde · sorg · tortur · besvær · plage · pinsel · smerte · angst · alderdom · svøpe (kilde: https://nb.glosbe.com/nb/nb/ubehag)

Det står i skarp, men noen ganger nødvendig kontrast til læreplanens formaninger om glede og lærelyst. Litt ubehag gir motstand. Det er imidlertid ingen syteblogg – her er nok av livsmestring og glede og lykke i det som er det beste og viktigste faget i skolen.