Tyllskjørt og kofter i kvitt landskap

En utgave av Samtiden/Kulturplot – Forside | Samtiden fra 2022 (utgaven het Sametiden) fikk meg på sporet av en finsk samisk kunstner, Marja Helander. Hvite, uendelige landskap. Grå betong mot grå fjell. To jenter med hvite tyllskjørt lager fargespill på lasso-vis mot hvit snøbakgrunn. Fotografiene fascinerte meg fordi de ga uttrykk for noe skjørt og sårbart sammen med de enorme fjellene og den kompromissløse industrien.

I første termin av vg1 skreiv elevene korte, fine tekster med utgangspunkt i blader og kvister og fjell – altså observasjoner av naturen. Nå utvider vi et lite hakk, og legger til krav om bruk av noe fagkunnskap og bruk av minst en tekst, enten en saktekst eller noe skjønnlitteratur. Dessuten vil jeg forsøke å få dem til å holde på litt lengre tankerekker denne gangen og kanskje gi hverandre litt respons. Vi har arbeidet med samisk språk og kultur, lest noen tekster og sett Sameblod (etter elevenes ønske – selv om de fleste hadde sett den før).

Jeg gir dem følgende titler de kan velge mellom når de skal skrive:

  1. HVA ER ET HJEM?
  2. GRENSER PÅ KARTET OG GRENSER MELLOM FOLK
  3. FAMILIEN OG SPRÅKET
  4. NÅR EN VISKER VEKK SPRÅKET
  5. TRE TANKER OM INDUSTRIALISERING OG SPRÅK

Marja Helanders kunstfoto blir igangsetteren. Fotografiet av monstermasten har dessverre fått fornyet aktualitet, og det er umulig å ikke tenke på Ella Marie Isaksen Hætta, et lite og vanvittig modig menneske som tør å stille spørsmål ved mennesket stadig økende behov for kraft, kontroll og utbygging. Samtidig roper liksom mastene mot meg.

Du kan selv følge lenkene og finne alle fotografiene jeg har brukt:

Marja Helander | Arctic Arts Summit “Mount Paloppaa”, 2001:

Hvordan vil du beskrive fotografiet? Hva trekkes blikket ditt mot? Hvilke motsetninger finnes i fotografiet?

Marja Helander | Arctic Arts Summit “Birds in the Earth”, 2018:

Forklar tittelen og beskriv motivet. Utforsk ulike nyanser av hvitt i bildet.

100 Finnish photographersMARJA HELANDER | 100 Finnish photographers: «Mount Annivaara, Utsjoki», 2002.

Beskriv linjene i bildet. Gi mastene menneskelige egenskaper, for eksempel bed hjelp av besjelinger eller metaforer. Hvilket språk snakker mastene? Hva sier de? Hvem snakker de til?

100 Finnish photographersMARJA HELANDER | 100 Finnish photographers: «Work in progress: Kirkenes mine”.

Forklar tittelen. Lag en beskrivelse av landskapet. Skriv om assosiasjoner du får til bildet.

Her: «Mount Annivaara, Utsjoki»

Her er noen av tekstene vi har lest, og som elevene kan bruke når de selv skal skrive:

Å konstruere «dei andre» språkleg – fordommar om språkkontakt (sprakprat.no)

«Slektstre», fra Derfor må du vite at jeg er same, Ella Marie Hætta Isaksen, 2019.

Utdrag fra «Herrene sendte oss hit» av Elin Anna Labba

«Alle nordmenn snakker et annet språk enn vi studerer!» (sprakprat.no)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: