Hjernens aftensang

Fra Youtube: Stian Carstensens Hippocampus Serenade.

Det er aldri godt å vite hva som foregår i hodet på folk, og kanskje særlig ikke på kreative mennesker slik som Stian Carstensen. I denne musikkvideoen, “Hippocampus Serenade” fra 2021, med musikk fra albumet Musical Sanatorium, får vi noen underlige og urovekkende ideer. Hovedpersonen, her spilt av musiker Carstensen selv, legges inn på noe som ser ut som et sanatorium. Legen sniffer pulver og hovedpersonen fores med medisiner, før han flykter på en benk. Vann, benk og musikk strømmer nedover elva, spillende mus – til forveksling lik den sniffende legen – surrer rundt i ring på grammofonen. Ymse utstoppa dyr stirrer på oss fra elvebredden.

Men hva er det egentlig som foregår her? Er alle dyrene minner fra fortida som dukker opp i hovedpersonens lett neddopede erindring? Dette må vi finne ut av. Her er mine forslag til undervisning som tar utgangspunkt i denne videoen:

1: Observatør-roller: del opp klassen og la elevene legge merke til ulike ting, slik som a) dyr (levende og utstoppa), b) vann c) bevegelser d) musikken, slik som temposkift og rytmer. Lag lange lister! La elevene presentere “funn” og vurder sammen hvilke momenter dere tror har betydning for tolking av videoen. Den snurrende musa? Elve-bålene? Trapper som går opp og trapper som går ned. Her er det ingen grenser.

2: Bruk observasjonene til å undersøke for eksempel hva de ulike dyrene kan symbolisere, eller om temposkift i musikken følger endringer i den ytre handlinga.

3: I Litteraturvitenskapelig leksikon kan man lese følgende om topos, sted:

“I litteraturvitenskapen har topos fått en utvidet betydning som betegnelse på klisjeer, vanlige tanke- og uttrykksformer, formler, velkjente motiver, sitater og andre gjenkjennbare grep”. En fortelling om livet som en reise kan være en slik topos, og da tipper vi nokså raskt over i klisjeen. Et annet eksempel på topos i litteratur er når en person finner et viktig dokument ved en tilfeldighet – og på den måten setter handlinga i gang.

Lag en liste over tekster dere har lest der flukt fra sint hund, vann/elv eller aftensanger er sentralt. Gir denne lista nye ideer til hvordan Carstensens musikkvideo kan forstås?

4: Les Olga Tukarzcuks novelle “En sann historie”. Utforsk teksten og let etter paralleller til musikkvideoen, både når det gjelder motiv, symboler (inkludert døde dyr!) og tema. Du kan lese om novella på bloggen min her.

5. Hør Stian Carstensen i samtale om musikk og egen psykiske helse i denne podcasten fra NRK: https://radio.nrk.no/serie/sommer-i-p2/MKFO20005621

6. For spesielt interesserte: les en klassisk sanatorieroman, for eksempel Thomas Manns Trolldomsfjellet eller Hamsuns Siste kapitel. Eller se en slags sanatorie-film: The Grand Budapest Hotel fra 2014

Forslag til lengre oppgaver med utgangpunkt i musikkvideoen:

A. Skriv et essay der du utforsker tematikken i musikkvideoen. Bruk gjerne “Hjernens sanatorium” som overskrift og ledetråd i teksten din. Husk tekstene og ideene dine fra punkt 3.

B. Sammenlign (form og innhold) musikkvideoen med en av tekstene fra egen liste (se punkt 3 over) eller novella “En sann historie” av Olga Tukarzcuk (som omtalt i punkt 4). Dette kan gjøres både skriftlig og muntlig.

C. Undersøk kunstnermyten om sammenhengen mellom kunst og galskap. Hør også podcasten (se punkt 5 over). Les for eksempel om den japanske kunstneren Yayoi Kusama eller let i eldre tekster fra romantikken og modernismen, der kunstnermyten har stått sterkt. Formuler din egen problemstilling og lag en presentasjon.

Kilder:

Lothe, Refsum og Solberg (1997): Litteraturvitenskapelig leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.

Carstensen, Stian (2021): “Hippocampus Serenade”. Musikken er utgitt på plata Musical Sanatorium. Her henta fra Youtube.

Fra læreplanen

Folkehelse og livsmestring er særlig aktuelt som tverrfaglig tema

Aktuelle kompetansemål fra vg2 SF og vg3 SF (eventuelt påbygg):

  • skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
  • skrive litterære tolkninger og sammenlikninger
  • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem
  • analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og  reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og elevens egen samtid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: